Văn bản từ sở

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Quy chế gửi nhận văn bản điện tử của UBND tỉnh 01/10/2018
2 Thông tư số 27 của Bộ GDĐT về việc bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành giáo dục 01/10/2018
3 Thông tư 14 của Bộ GDĐT về chuẩn Hiệu trưởng 01/10/2018
4 Thông tư số 36 vê công khai trong hệ thống giáo dục 01/10/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *