Thủ tục chuyển trường

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học-Mã số hồ sơ: 0178

Thủ tục:
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học-Mã số hồ sơ: 0178

Nội dung chi tiết:

 1. a) Trình tự thực hiện:
  Đối với HS THCS:
  – Học lại trong tỉnh, thành phố:
  + Hiệu trưởng nơi HS xin học lại tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.
  – Học lại đến từ tỉnh, thành phố khác : Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra được kiểm tra.
  Đối với học sinh THPT:
  – Học lại trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.
  – Học lại đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.
  Việc xin học lại phải tiến hành trước khi khai giảng năm học mới.
   Trường hợp xin học lại lớp đầu cấp: Hiệu trưởng trường xem xét , quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của HS trước khi nghỉ học
  b) Cách thức thực hiện: Cha, mẹ, học sinh mang hồ sơ trực tiếp đến Sở GD&ĐT
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  – Đơn xin học lại học sinh ký
  – Bản chính học bạ của lớp hoặc cấp học đã học;
  – Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (có chứng thực)
  – Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
  +  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
  f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT
  – Cơ quan phối hợp:
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cho phép học lại.
  h) Lệ phí: không
  i) Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: không
  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD ĐT ngày 25/12/2002của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi đăng công báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *