Lịch thi học kỳ 1 – Năm học 2018 – 2019

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

 

            Nội dung kiểm tra HKI từ tuần 01 đến hết tuần 14, đồng thời thống nhất đề cương với tổ trưởng chuyên môn Quận.

  • TUẦN 15: (02/ 12 – 06/ 12/ 2019) Kiểm tra theo TKB trên lớp các môn Thể dục, Nghề Tin học 8, Tin học 9, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ 9 (thực hành),

     Học sinh kiểm tra HK 1 các lớp Tích hợp theo thời khóa biểu.

– Thứ sáu (06/ 12/ 2019): Tiết 1 chiều kiểm tra HK 1 môn Công nghệ 8 (GVCN coi thi).

– Các môn khác: Giáo viên vừa dạy hoàn thành chương trình, vừa ôn tập theo đề cương hướng dẫn cho học sinh.

– Tin học 6, 7: giáo viên kiểm tra các nội dung lý thuyết và thực hành đã dạy theo các Module.

  • TUẦN 16: (09/ 12/ 2019 – 13/ 12/ 2019)

– Ngày thứ hai 09/12/2019: học sinh nghỉ ở nhà ôn tập

Ngày

kiểm tra

Buổi Khối Môn

kiểm tra

Thời lượng Thời gian

 mở đề

Thời gian

làm bài

Đề thi
Thứ Ba

10/12/2019

Sáng 8, 9 Ngữ văn 90’ 7 giờ 15’ 7 giờ 30’ Đề PGD
Hóa học 45’ 9 giờ 30’ 9 giờ 45’ Đề trường
Chiều 6, 7 Ngữ văn 90’ 13 giờ 15’ 13 giờ 30’ Đề PGD
Công nghệ 45’ 15 giờ 30’ 15 giờ 45’ Đề trường
Thứ Năm

12/12/2019

Sáng 8, 9 Tiếng Anh 60’ 7 giờ 15’ 7 giờ 30’ Đề PGD
Sinh học 45’ 9 giờ 00’ 9 giờ 15’ Đề trường
Chiều 6, 7 Tiếng Anh 60’ 13 giờ 15’ 13 giờ 30’ Đề PGD
Sinh học 45’ 15 giờ 00’ 15 giờ 15’ Đề trường

Ngày nào không có lịch thi học sinh ở nhà ôn bài

 

  • TUẦN 17: (16/ 12/ 2019 – 20/ 12/ 2019)
Ngày

kiểm tra

Buổi Khối Môn

kiểm tra

Thời lượng Thời gian

 mở đề

Thời gian

làm bài

Đề thi
Thứ Hai

16/12/2019

Sáng 8, 9 Toán 90’ 7 giờ 15’ 7 giờ 30’ Đề PGD
GDCD 45’ 9 giờ 30’ 9 giờ 45’ Đề trường
Chiều 6, 7 Toán 90’ 13 giờ 15’ 13 giờ 30’ Đề PGD
GDCD 45’ 15 giờ 30’ 15 giờ 45’ Đề trường
Thứ Tư

18/12/2019

Sáng 8, 9 Vật lý 45’ 7 giờ 15’ 7 giờ 30’ Đề trường
Địa lý 45’ 8 giờ 45’ 9 giờ 00’ Đề trường
Chiều 6, 7 Vật lý 45’ 13 giờ 15’ 13 giờ 30’ Đề trường
Địa lý 45’ 14 giờ 45’ 15 giờ 00’ Đề trường
Thứ Sáu

20/12/2019

Sáng 8, 9 Lịch sử 45’ 7 giờ 15’ 7 giờ 30’ Đề trường
Chiều 6, 7 45’ 13 giờ 15’ 13 giờ 30’ Đề trường

 

Lưu ý:

– Thứ hai ngày 23/ 12/ 2019: học sinh nghỉ, giáo viên chấm bài thi các môn tại trường, hoàn tất điểm học kì 1.

– Thứ ba ngày 24/ 12/ 2019: học sinh đi học bình thường, hoàn thành chương trình Học kỳ 1.

– Thứ hai ngày 06/ 01/ 2020: bắt đầu chương trình Học kỳ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *