Lịch kiểm tra 1 tiết học kỹ 2 – Năm học 2018 – 2019

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
TUẦN KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9
21 – Số học
22
23 – Đại số – TLV (90p) – TLV (90p)
24 – TLV (90p)

– Anh

– Tiếng việt

– Anh

– Địa

– Hóa

– Anh

– Anh

– Đại số

25 – Sinh – GDCD – GDCD – GDCD

– Địa

26 – Tiếng Việt

– GDCD

– Công nghệ

– Lý

– TLV (90p)

– Tiếng Việt

– Đại số

– Tin học (LT)

– TLV (90p)

– Hóa

27 – Hình học

– Công nghệ (TH)

– Địa

– Hình học

– Sinh

– Hình học

– Công nghệ

– Tin học (TH)

– Hình học

– Lý

28 – TLV (90p)

– Lý

– TLV (90p)

– Địa

– Lý

– Anh

– TLV (90p)

– Sinh

– Anh

– Văn + Tiếng Việt

29 – Anh

– Sử

– Sử

– Anh

– Sử

– Sinh

– Đại số

– Sử

– Công nghệ (TH)

30 – Số học

– Văn

– Văn

– Hình học

– Đại số

– Văn

– Hóa

– TLV (90p)

– Hóa

31
32
33
34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *