TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh , TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0390093414 – Email: nguyent45070@gmail.com

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Cấp ủy chi bộ
1 Hà Tuấn Kiệt Bí thư 04/01/1979 0988.102.575
0829400444
2 Phạm Thanh Hải Phó Bí thư 15/05/1975 0988001318
3 Phùng Thị Huy Chi ủy viên 10/06/1978 0975681422
4 Lê Thị Hiền Chi ủy viên 14/01/1976 0919378668
5 Nguyễn Thanh Hùng Chi ủy viên 30/11/1982 09758814811
6 Lê Xuân Hải Chi ủy viên 03/11/1979 0977214967
7 Phạm Duy Sơn Chi ủy viên 23/04/1977 0916330155
Ban Giám hiệu
1 Hà Tuấn Kiệt Hiệu trưởng 01/04/1975 09884442.575
08294004444
2 Phạm Thanh Hải Phó Hiệu trưởng 15/05/1975 0988145318
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng 08/12/1973 0918447892
4 Nguyễn Quang Hưng Phó Hiệu trưởng 03/09/1973 0911432979
Ban Chấp hành Công đoàn
1 Nguyễn Thanh Hùng Chủ tịch 30/11/1982 094145262
2 Ba Thị Minh Mỵ P. Chủ tịch 06/08/1978 0945679466
3 Hoàng Thị Mai UVBCH 09/07/1982 0901201336
4 Ngô Thị Huệ UVBCH 19/04/1986 0947085267
5 Phạm Duy Sơn UVBCH 23/04/1977 0911401355
Ban Thường vụ Đoàn Trường
1 Lê Xuân Hải Bí thư 03/11/1979 0978965967
2 Phạm Duy Sơn Phó Bí thư 23/04/1977 0916123055
3 Vũ Văn Kiên Phó Bí thư 26/12/1980 0945147028
4 Đinh Thị Kim Huệ UVBTV 21/11/1992 0971815657
5 Đoàn Thị Hương UVBTV 16/11/1993 0397321199
Ban Thanh tra nhân dân
1 Phạm Duy Sơn Trưởng ban 23/04/1977 0916001355
2 Phan Anh Tuấn Phó Trưởng ban 30/12/1980 0981427434
3 Đoàn Thị Hương Thành viên 09/07/1982 0984251906
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ
1 Vũ Văn Kiên Chủ tịch 26/12/1980 0940012628
2 Trần Văn Dụ Phó Chủ tịch 02/08/1980 0911134955
3 Nguyễn Thanh Hùng UVBCH 30/11/1982 0948015962
4 Vũ Ngọc Tiến UVBCH 20/06/1982 034.511.793
5 Châu Thị Thanh Bình UVBCH 06/08/1980 094850108
Tổ Toán – Tin
1 Ngô Thị Thanh Xuân Tổ trưởng 14/7/1979 0933.13.567
2 Đoàn Thị Oanh Phó Tổ trưởng 25/02/1984 0985789039
3 Đỗ Thị Thanh Phó Tổ trưởng 23/02/1984 035.8202043
4 Phan Ánh Hồng Giáo viên 01/09/1962 0908.204.629
5 Lê Đức Phúc Giáo viên 15/02/1963 0902.301.155
6 Nguyễn Thị Lan Ngọc Giáo viên 21/9/1973 0977.478.662
7 Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên 30/06/1980 0818187779
8 Đặng Thị Minh Thanh Giáo viên 05/01/1982 0919419960
9 Vũ Ngọc Tiến Giáo viên 20/6/1982 034.251.3593
10 Nguyễn Hữu Nguyên Giáo viên 21/10/1982 0983.758.283
11 Huỳnh Thị Phương Giáo viên 06/11/1980 035.517.1709
12 Bùi Hữu Thắm Giáo viên 13/05/1980 0942172779
13 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên 10/09/1982 0987.121.857
14 Nguyễn Thị Phương Thùy Giáo viên 24/01/1987 0388925001
Tổ Lý – KT
1 Bùi Thị Chuyên Tổ trưởng 21/04/1981 071.150.1981
2 Văn Mạnh Kỳ Phó Tổ trưởng 02/10/1980 0855.39.6458
3 Lê Thị Tường Vân Giáo viên 18/03/1980 0984.017.089
4 Trần Thị Hiếu Giáo viên 02/09/1981 035.344.5024
5 Nguyễn Xuân Trung Giáo viên 24/02/1980 036.811.5385
6 Bùi Sỹ Lâm Giáo viên 30/12/1980 0982.158.434
7 Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên 30/01/1982 0975.852.811
8 Nguyễn Danh Dũng Giáo viên 04/06/1982 0913553579
9 Nguyễn Minh Khoa Giáo viên 15/01/1982 0976.359.899
Tổ Hóa học – Sinh – Công nghệ
1 Nguyễn Văn Giang Tổ trưởng 20/07/1982 0980.250.392
2 Lê Thị Tâm Vũ Phó Tổ trưởng 10/10/1981 0977.445.991
3 Lê Ngọc Phụng Phó Tổ trưởng 26/11/1973 09673177071
4 Trương Bích Ngọc Giáo viên 19/01/1979 0917.618.494
5 Trần Văn Dụ Giáo viên 02/08/1980 0911.135.955
6 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên 17/09/1982 0919.416.706
7 Nguyễn Việt Huy Giáo viên 21/04/1982 0972.161.199
8 Phan Thị Hoài Thương Giáo viên 25/10/1981 0987.105.081
9 Phạm Thị Thảo Giáo viên 30/9/1983 0983117135
10 Trần Thị Thịnh Giáo viên 05/02/1979 070.311.3497
11 Võ Thị Hồng Phước Giáo viên 30/12/1984 0967.201.247
Tổ Ngữ văn
1 Nguyễn Thị Mai Hằng Tổ trưởng 02/08/1971 0988.106.448
2 Đào Thị Ngọc Hà Phó Tổ trưởng 02/03/1981 076.122.4126
3 Ba Thị Minh Mỵ Phó Tổ trưởng 06/08/1978 09445466.466
4 Lê Thị Liên Giáo viên 30/08/1970 0981.040.725
5 Nguyễn Thị Hồng Thúy Giáo viên 08/08/1976 0919.712.323
6 Võ Thị Sự Giáo viên 21/08/1978 0945.366.780
7 Dương Thị Vân Giáo viên 12/06/1982 0817.688.701
8 Đỗ Thị Thùy Trang Giáo viên 14/08/1983 0985.176.111
9 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 01/02/1983 0915.544.112
10 Trương Thị Ngọc Huyền Giáo viên 02/7/1988 036706.4503
11 Đoàn Thị Hương Giáo viên 16/7/1993 0397326.223
Tổ Lịch sử – GDCD – QP
1 Phùng Thị Huy Tổ trưởng 10/06/1978 0974.11.4220
2 Nguyễn Thị Hòa Phó Tổ trưởng 01/11/1977 0916319143
3 Phan Thị Tâm Phó Tổ trưởng 20/08/1980 0989.940.014
4 Vũ Xuân Kiên Giáo viên 26/12/1980 0945.728.600
5 Nguyễn Thị Cam Giáo viên 30/11/1981 01298.767.120
6 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên 20/04/1983 0982.162.145
7 Võ Thị Thanh Xuân Giáo viên 31/10/1980 0986.264.9005
8 Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên 15/6/1982 0869916914
9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên 07/03/1983 0916158558
10 Trần Ngọc Diễn Giáo viên 09/01/1977 038.688.7101
11 Lê Xuân Hải Giáo viên 03/11/1979 0977.252.901
Tổ Địa lý – TD
1 Lê Thị Hiền Tổ trưởng 14/01/1976 0919.371.600
2 Hoàng Thị Mai Phó Tổ trưởng 09/07/1982 0984.251.344
3 Đào Văn Tài Phó Tổ trưởng 17/07/1978 0819699714
4 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên 30/03/1976 038.275.6856
5 Nguyễn Văn Dân Giáo viên 01/01/1980 0975.174.823
6 Phùng Thị Thương Huyền Giáo viên 28/09/1988 0908.794.920
7 Nguyễn Thị Duyến Giáo viên 19/05/1983 0856967974
8 Trần Thị Nga Giáo viên 16/02/1981 0984020372
9 Phạm Duy Sơn Giáo viên 24/04/1977 0916331304
10 Vũ Văn Đạo Giáo viên 13/04/1985 0983.413.961
Tổ Tiếng Anh
1 Nguyễn Thị Lâm Tổ trưởng 01/08/1978 0976.970.000
2 Tăng Thị Phước Lộc Phó Tổ trưởng 02/05/1973 0919.215.525
3 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên 12/08/1971 0974.379.877
4 Nguyễn Thị Trinh Giáo viên 30/06/1977 0936.970.576
5 Phạm Thị Thúy Giáo viên 17/10/1977 036.882.3451
6 Phan Anh Tuân Giáo viên 01/11/1979 0986.214.445
7 Đinh Th Kim Huệ Giáo viên 21/11/1992 0971.815.654
8 Cao Th Nam Trân Giáo viên 09/7/1988 0917.391.778
9 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 09/10/1987 0888144106
10 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 26/03/1989 0966563370
Tổ Văn phòng
1 Châu Thị Thanh Bình Tổ Trưởng 06/08/1980 0948536301
2 Cao Thị Hồng Vân Phó Tổ Trưởng 07/02/1985 0937677261
3 Tạ Thu Hương Kế toán 17/01/1974 0918349735
4 Ngô Thị Huệ Văn Thư – TQ 19/04/1986 0975002794
5 Mai Thị Phương Hạnh Phục vụ 09/07/1965 0398104603
6 Nguyễn Thị Cúc Phục vụ 18/08/1978 0393515107
7 Nguyễn Văn Nguyệt Bảo vệ 02/07/1960 0918951545
8 Nguyễn Văn Luynh Bảo vệ 19/08/1963 0357267651