BAN GIÁM HIỆU

 1. Họ và tên: Nguyễn Tự LựcChức vụ: Hiệu Trưởng

  Điện thoại: 0399393414

  Email: nguyentuluc70@gmail.com

  Giới thiệu sơ bộ: Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành học trung học cơ sở.

 2. Họ và tên: Đinh Thế LựcChức vụ: Phó Hiệu Trưởng

  Email: uyluc1979@gmail.com

  Giới thiệu sơ bộ: Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành học trung học cơ sở.

   

 3. Họ và tên: Đặng Thị HoaChức vụ: Phó Hiệu Trưởng

  Điện thoại: 0988337118

  Email: dangthithuonghoa81@gmail.com

  Giới thiệu sơ bộ: Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành học trung học cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *